Powrot Powrót
Rok 1968Igrzyska Młodzieży    Rok 1969 Matura  25lat PRL-u   W szkole
Rok 1970 1 Maja    Dzień Nauczyciela Internat, imprezy, dożynkiSpotkanie z mjr Szymczakiem

Rok 1971 Matura Ciężary Polska RFN Sport Siedlce Warsztaty
Rok 1972 Matura Studniówka

Rok 1973 Wręczenie Sztandaru Matura
Rok 1975 Dzień Sportu Klasy LE 

Rok 1976 Dzień Nauczyciela Dzień Sportu LZ Matura Początek Roku  Studniówka
Małkinia i Ostrów
Rok 1977
1 Maja Dzień Kobiet Klasy IILE KlasaIIILE   Matura  Konkurs Krasomówczy W szkole 
Rok1978 IV Olimpiada Młodzieży Tenis 
Rok1979 1 Maja
Matura Liceum Elektryczne
Rok 1980
Dzień Kobiet Klasa V TM Palmiry Początek Roku Studniówka